Spond for påmelding og informasjon

Klubben benytter seg av Spond for påmeldinger til trening og øvrige arrangementer i klubbens regi, slik som gradering og seminarer. Det er derfor viktig at alle medlemmene laster ned Spond App på sin telefon, eller bruker nettsiden: www.spond.no

Spond App

Spond App kan lastes ned til alle mobiltelefon plattformer i din Appstore. Dette er gratis.
Når du møter på trening hos oss, vil vi invitere deg inn i vår Spond gruppe gjennom å plotte inn telefonnummer og epost for deg eller for en av dine foreldre. Deretter må dere godta invitasjonen, og vipps så er du med i vår Spond gruppe. Når du får invitasjon til en trening, trykker du Delta eller Avslå, avhengig av om du kommer på trening eller ei.
Vår gruppekode er WYNFQ, om du ønsker å melde deg inn i Spond manuelt.