Barn 6-12år (Barneskolen)

For barnemedlemmer er treningsavgiften 195kr pr mnd.
Man kan velge om man betaler månedlig, halvårlig eller årlig.

I tillegg til treningsavgiften, har vi en medlemsavgift på 250kr som betales hvert år.

3 ganger i året, Påske, Sommer, Jul, arrangeres det gradering/beltetest. Dersom man er klar for dette, melder man seg opp til gradering. Gradering koster 350kr pr gang, og inkluderer nytt belte/merke på beltet avhengig av hvilken grad man går opp til.

* Familierabatt.
Dersom medlemmet er i nær familie(søsken,foreldre)/husstand med andre medlemmer i klubben, gis det 20% rabatt for hvert medlem. For barn blir treningsavgiften i så fall 155kr pr mnd.
 

Ungdom 13-16år (Ungdomsskolen)

For ungdommer er treningsavgiften 195kr pr mnd.
Man kan velge om man betaler månedlig, halvårlig eller årlig.

I tillegg til treningsavgiften, har vi en medlemsavgift på 250kr som betales hvert år.

3 ganger i året, Påske, Sommer, Jul, arrangeres det gradering/beltetest. Dersom man er klar for dette, melder man seg opp til gradering. Gradering koster 350kr pr gang, og inkluderer nytt belte/merke på beltet avhengig av hvilken grad man går opp til.

* Familierabatt.
Dersom medlemmet er i nær familie(søsken,foreldre)/husstand med andre medlemmer i klubben, gis det 20% rabatt for hvert medlem. For ungdom blir treningsavgiften i så fall 155kr pr mnd.

Voksne

For voksne er treningsavgiften 295kr pr mnd.
Man kan velge om man betaler månedlig, halvårlig eller årlig.

I tillegg til treningsavgiften, har vi en medlemsavgift på 250kr som betales hvert år.

3 ganger i året, Påske, Sommer, Jul, arrangeres det gradering/beltetest. Dersom man er klar for dette, melder man seg opp til gradering. Gradering koster 350kr pr gang, og inkluderer nytt belte/merke på beltet avhengig av hvilken grad man går opp til.

* Familierabatt.
Dersom medlemmet er i nær familie(søsken,foreldre)/husstand med andre medlemmer i klubben, gis det 20% rabatt for hvert medlem. For voksne blir treningsavgiften i så fall 235kr pr mnd.